Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan mengenai permohonan ke Program Pengajian di Universiti Malaya, hendaklah dialamatkan kepada :

SEKSYEN KEMASUKAN DAN PENDAFTARAN (SKP)
PUSAT PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN AKADEMIK (AASC)
BANGUNAN PEPERIKSAAN, UNIVERSITI MALAYA
50603
WILAYAH PERSEKUTUAN (KL)
No. Telefon : 03-7967 3440/3441/3502/3279/3448
No. Faks : 03-79673449
e-Mel : skp_aasc@um.edu.my
Website : http://www.um.edu.my